مالیات کارت بازرگانی

     

معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

منطقه آزاد تجاری محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات…

رنگ پاسپورت و معنای آن

معنای رنگ پاسپورت‌ها  گذرنامه یا پاسپورت یک مدرک شناسایی رسمی…

بخشنامه جدید در خصوص تبدیل نوع شرکت

دستورالعمل ثبت تبديل شرکت های تجارتی دراجراي ماده ( 10) الحاقي به نظامنامه راجع به…

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران …

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران…

نحوه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بصورت آنلاین

 روش دریافت گواهی عدم سوء پیشینه     سوءپیشینه در لغت به معنای عدم سابقه‌ی بد است.…

تکالیف جدید بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها

تکالیف جدید بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثب…

شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش بنیان یا شرکت متمرکز بر دانش ( Knowledge enterprise)…

اقدامات پس از تاسیس شرکت

اقداماتی که می بایست توسط اعضای محترم هیات مدیره پس از تاسیس شرکت مو…