فرم خلاصه تغییرات شرکت

فرم خلاصه تغییرات شرکت

مقاله فرم خلاصه تغییرات شرکت هر شرکتی پس از ثبت می‌ تواند تغییراتی د…
نحوه دریافت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری

نحوه دریافت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری

توضیحات کامل مراحل مختلف نحوه دریافت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات ش…
نحوه پرداخت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری

نحوه پرداخت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری

توضیحات کامل مراحل مختلف نحوه پرداخت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات ش…
مالیات کارت بازرگانی

مالیات کارت بازرگانی

مالیات کارت بازرگانی طبق بخشنامه منتشر شده از سازمان امور ما…
معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

منطقه آزاد تجاری محدوده حراست‌ شده بندری و غیر بندری است که از ش…
رنگ پاسپورت و معنای آن

رنگ پاسپورت و معنای آن

شاید همه ی ما تا به حال پاسپورت های مختلف در رنگ های متفاوت را…
بخشنامه جدید در خصوص تبدیل نوع شرکت

بخشنامه جدید در خصوص تبدیل نوع شرکت

بخشنامه جدید در خصوص تبدیل نوع شرکت از سوی سازمان ثبت اسناد و ام…
بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران، از سوی س…
بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، از سوی سازما…
نحوه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بصورت آنلاین

نحوه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بصورت آنلاین

نحوه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بصورت آنلاین و هم به صورت حضوری ام…