فرم خلاصه تغییرات

جهت انجام تغییرات شرکت اعم از تغییر نام ، تغییر آدرس ، تغییر سرم…

نحوه دریافت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری

نحوه دریافت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری دریافت …

نحوه پرداخت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری

نحوه پرداخت روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری  نحوه …

مالیات کارت بازرگانی

     

معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

منطقه آزاد تجاری محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات…

رنگ پاسپورت و معنای آن

معنای رنگ پاسپورت‌ها  گذرنامه یا پاسپورت یک مدرک شناسایی رسمی…

بخشنامه جدید در خصوص تبدیل نوع شرکت

دستورالعمل ثبت تبديل شرکت های تجارتی دراجراي ماده ( 10) الحاقي به نظامنامه راجع به…

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران …

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران…

نحوه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بصورت آنلاین

 روش دریافت گواهی عدم سوء پیشینه     سوءپیشینه در لغت به معنای عدم سابقه‌ی بد است.…