فرم خلاصه تغییرات

جهت انجام تغییرات شرکت اعم از تغییر نام ، تغییر آدرس ، تغییر سرمایه ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییر هیات مدیره و مدیران ،ابقاء و تمدید مدیران و هیات مدیره ، نقل و انتقال و تغییر سهام ، تغییر سمت اعضای هیات مدیره و مدیران و هرگونه تغییر در اساسنامه فرم ارسالی را تکمیل و به شماره ۰۹۳۸۹۳۵۲۰۶۶ واتساپ یا تلگرام یا ایتا یا سروش و یا به آدرس m1062066@yahoo.com ایمیل بفرمایید .  

فرم خلاصه تغییرات

فرم خلاصه تغییرات